We doneren elk jaar 5% van onze winst, verdeeld over deze twee organisaties:


ejsa-logo

Creëer kansen voor maatschappelijke participatie!
Met elk van onze reizen steun je het werk
van evangelisch jeugdmaatschappelijk werk in
West-Centraal Franken EJSA Rothenburg.

 

Evangelisch Jeugdmaatschappelijk Werk (EJSA) komt op voor jongeren
ongeacht afkomst, religie, nationaliteit en geslacht.
Het doel is het realiseren van een menswaardige deelname aan
van de samenleving, vooral voor mensen wier kansen
geblokkeerd zijn vanwege individuele en/of sociale achterstanden.

 

 


PlantMyTree01

 

Milieu- en klimaatbescherming
Elke reis draagt ​​bij aan klimaatbescherming.
We steunen het werk van PLANT-MY-TREE® met onze jaarlijkse donaties.
Zo kun je via onze reizen actief deelnemen aan de herbebossingsprojecten
in Duitsland van PLANT-MY-TREE.

 

Klimaatverandering ligt op ieders lippen.
Bossterfte, stijgende temperaturen, smeltende gletsjers
domineren de krantenkoppen. Daarom hebben we klimaatverandering nodig
stop - snel. Na het vermijden
CO² en de reductie van CO²-uitstoot zijn bebossingsprojecten
in de bossen van Duitsland zijn een duurzame manier om ter plaatse actief te worden.